Frågor och svar om Coolsculpting

Vad är Coolsculpting?

Säker och kontrollerad fettreducering. Coolsculpting är en icke-kirurgisk fettreducerande behandling som är ett resultat av årtionden av forskning av två världsberömda forskare, Dr Rox Andersson och Dr Dieter Mannstein.

Det är ett patenterat system som har kontrollerats och undersökts ur alla tänkbara synvinklar. I systemet har vi full kontroll under hela processen och på grund av våra verktygs höga kvalitet kan vi hålla betydligt lägre temperaturer än många av de billigare och mer opålitliga maskiner som finns på marknaden. Coolsculpting kan därför garantera din säkerhet och se till att fettreduceringen går till på ett korrekt sätt.

För vem passar behandlingen bäst?

Metoden är helt rätt för patienter som vill förändra sin kroppsform utan att behöva lägga sig på operationsbordet. Coolsculpting rekommenderas inte för överviktiga patienter som vill gå ned i vikt. Den ideala patienten är en person som vill minska sina fettdepåer på vissa specifika delar av kroppen.

Hur går det till?

Fettceller fryses och avlägsnas. Behandlingen går ut på att man på ett säkert, effektivt och permanent sätt fryser och därmed avlägsnar oönskade fettceller. Har man behandlat en fettcell med Coolsculpting så är den borta för gott.

Behandlingen går till på följande sätt: Ett munstycke appliceras över den lokala fettdepå som patienten vill ha bort. Med hjälp av vakuum sugs fettet upp i munstycket, där fettcellerna kyls ned, kristalliseras och dör.

När munstycket appliceras känner patienten en dragande och stickande känsla, och därefter en intensiv kyla. Det behandlade området domnar av efter några minuter och då avtar den inledande obehagskänslan. Under behandlingen kan du ligga bekvämt och utan problem läsa en bok eller jobba med din dator.   

Efter cirka en timme plockas munstycket bort. Då är det behandlade området kallt och hårt och din behandlare kommer då att massera behandlingsområdet. Denna massage är två minuter lång och kan av vissa patienter upplevas som obehaglig. Eftersom coolsculpting är en icke-kirurgisk metod så kan patienten återgå till normal aktivitet direkt efter avslutad behandling.  

Hur lång tid tar det innan man kan återgå till normal aktivitet?

Direkt efteråt är det behandlade området rött, det försvinner dock inom några timmar. Efter en lite längre tid kan du drabbas av ömhet, blånad eller svullnad, detta försvinner dock inom ett par veckor.

De första veckorna upplever vissa patienter att området är känsligt för beröring, kliande eller stickande. I vissa fall kan det även uppstå bortfall av känsel. Ett kompressionsomslag kan upplevas som lindrande för en del, känner man behov av smärtlindring så går det bra med Paracetamol. Man bör dock undvika antiinflammatoriska preparat.

I början kan det behandlade området upplevas som upp emot dubbelt så stort som tidigare, men successivt börjar resultat att synas. Efter ungefär tre veckor börjar resultatet bli tydligt och efter två månader har 80% av resultatet uppnåtts. Men det är först efter fyra månader som man kan göra en slutgiltig bedömning av resultatet.

När är behandligen helt klar och när ska man göra återbesök?

Sex veckor efter behandlingen med coolsculpting kommer patienten tillbaka på ett återbesök för en första bedömning av slutresultatet. De fettceller som har behandlats är borta för gott och behandlingen ger en synbar minskning av fettet med 20-25%. Glöm inte att försöka äta hälsosamt och röra på dig, då en viktuppgång kan göra att resultatet syns mindre.

Ställ höga krav på oss. Det gör vi